top of page
Algemene beschrijving
De technische kant
Het verhaal tot nu toe
De Pacco-test is een monitor die water kan doen spreken. Met een low-cost en nabouwbaar systeem op een boei geeft het éénieder de mogelijkheid om de waterkwaliteit van waterlopen en vijvers in de stad te bewaken en te beheren. 
De boei monitort automatisch de gezondheid van het water aan de hand van vijf sondes. Doorheen de tijd 'leert' de boei samen met haar waarnemers wat normaal is en kan ze aangeven wanneer er zich iets abnormaals voordoet.
De metingen worden bijgehouden in een online database die voor iedereen toegankelijk is (http://data.paccotest.org).
Op termijn kan de boei via een mobiel systeem alarm slaan om veranderingen te signaleren. Zo kunnen de Pacco-test-volgers indien mogelijk tijdig ingrijpen.
Het project is “van onderuit” geïnitieerd door burgers, maar kreeg inmiddels steun van universitaire wetenschappers en regionale overheidsdiensten.

 

context 

Het zelf monitoren van ons milieu demystificeert wat wetenschappers doen. Het begrijpen van onze leefomgeving brengt kennis die ons de sleutels in handen geeft om mee beslissingen te nemen die onze levenskwaliteit verbeteren, om de vervuiling van oppervlakte water in de buurt te signaleren en om data ter beschikking te stellen van wetenschappers die de verandering van waterkwaliteit bestuderen.

 

werking

De Pacco-test Boei meet autonoom de 5 fysische parameters van de vijver, het kanaal of bassin waarin ze geplaatst wordt. Een constante meting van de waterkwaliteit is belangrijk om de korte termijn variaties te zien en de dynamiek van de vijver te begrijpen. De Pacco boei  stuurt de metingen met regelmatige intervallen (2u) door naar een online digitaal gegevensbestand dat vrij consulteerbaar is voor wetenschappers en geïnteresseerden (http://data.paccotest.org).

Dit maakt het mogelijk de data te visualiseren en vergelijkingen te maken tussen de verschillende Pacco-test-metingen die op verschillende plekken en tijdstippen plaatsvonden. Zo kan de Pacco-test interessant zijn voor wetenschappelijk onderzoek of voor het leren begrijpen van het leefmilieu.

 

Na verloop van tijd leert de machine, samen met haar waarnemers, veranderingen herkennen in de fysische toestand van het water. De metingen kunnen aantonen wanneer er een verschil optreedt of een afwijking ten opzichte van een norm of een normale toestand. Het toestel stuurt dan een alarm (e-mail of sms) naar de gebruiker. Op die manier kunnen de metingen (ongewenste) fenomenen vroegtijdig signaleren en het waterbeheer optimaliseren. 

 

De lage kostprijs en repliceerbaarheid van de Pacco-test Boei kan een motivatie zijn voor burgers in verschillende buurten van de stad om te engageren met waterkwaliteit, open data, technologie en milieubeheer.

 

 

de  naam  Pacco in Pacco-test

Hoewel de naam Pacco in Pacco-test staat voor Ph, Aquatic oxidation potential, Conductivity, Celsius  en Oxygen redox, lijkt hij toch wel verdacht veel op de achternaam van Antoine Pacco, de chemicus die mee aan de wieg stond van het burgerwetenschaps-initiatief.

 

Werk(t)en mee aan de Pacco-test:

Prototype 1.0 

Antoine Pacco, Guy Vanbelle, Annemie Maes, Carole Paleco, Kevin De Bondt, City Mine(d), Research in Brussels. Eerste tests rond de interactie tussen machine en publiek gebeurden tijdens het Biodiversiteitsparcours van het Museum voor Natuurwetenschappen (mei 2013) en in het Wetenschapsdorp van de Irisfeesten (mei 2014).

 

Prototype 2.0 

Dit prototype is deels gerealiseerd in een Fablab* en in samenwerking met informaticus Matthieu Melcot en elektronicus Bob Motté. Het is door tientallen kinderen getest naar aanleiding van de World Water Day 2015 en de Eco-Shizzel van Globelink. Deze versie ging ook mee tijdens de historico-toeristische wandeling in centrum Brussel rond het thema van de publieke waterpunten in de Zennevallei.

 

Prototype 3.0 

Dit prototype is afgewerkt door studio Bagaar. De kwaliteit van de metingen is eerst vergeleken met de resultaten van de meetcampagnes van Natacha Brion van de Université Libre de Bruxelles (ULB) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB), en nadien zij-aan-zij met het meetstation FlowBru van Leefmilieu Brussel.

Vanaf september 2016 volgt een toegewijde groep Pacco-pilotes de eerste stappen van de machine in de reële context van de Leopolds- en Flageyvijver tijdens het Pacco-lab.

bottom of page